Privacy Policy

 

VEILIGADVERTEREN.NL PRIVACY POLICY

 

Veiligadverteren.nl (onderdeel van Mintwater) gevestigd te Goes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring vind je hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via help@veiligadverteren.nl.

 

Persoonsgegevens die Veiligadverteren.nl verwerkt:

 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

Voor- en achternaam

 

Geslacht

 

Geboortedatum

 

Adresgegevens

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

IP-adres

 

Locatiegegevens

 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Browser-fingerprint

 

Bankrekeningnummer

 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 

 

Veiligadverteren.nl verwerken:

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via help@veiligadverteren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel Veiligadverteren.nl persoonsgegevens verwerken:

 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

* Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.

 

* Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.

 

* Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

 

* Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

 

* Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

 

* Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Veiligadverteren.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

 

Hoe lang veiligadverteren.nl jouw persoonsgegevens bewaart:

 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met help@veiligadverteren.nl.

 

Delen van persoonsgegevens door veiligadverteren.nl met derden.

 

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

 

Leveranciers

 

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens veiligadverteren.nl met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien die beschikbaar waren): Activecampaign, Notifia.io, Plug and Pay, Mollie, Google, Linkedin, Twitter, 

 

(nog bezig: Facebook, WordPress,)

 

Google Analytics

 

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door veiligadverteren.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar help@veiligadverteren.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe veiligadverteren.nl persoonsgegevens beveiligt

 

We nemen de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via help@veiligadverteren.nl.

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

Actuele beveiligingssoftware op al onze laptops en servers, zoals een virusscanner en firewall.

 

We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

 

Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication bij alle platformen en services die we gebruiken.

 

DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die veiligadverteren.nl gebruikt

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

 

Ten eerste de functionele cookies: deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistische-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Voorkeur-cookieshelpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van veiligadverteren.nl gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

 

Hieronder een overzicht van de gebruikte cookies:

 

Categorie Cookie/Pixel Wat doet/verzamelt de cookie? 

 

En wat is het doel? 

 

Bewaartermijnen

 

Facebook pixel

 

E-mailadres / IP adres. Advertenties tonen aan websitebezoekers en koud publiek o.b.v. interesses

 

6 maanden

 

Google Analytics

 

IP adres. Website analyse

 

50 maanden

 

Activecampaign

 

E-mailadres en IP adres. Bijhouden welke website pagina’s de Activecampaign contacten hebben bezocht.

 

12 maand

 

Hotjar

 

IP Adres, Bijhouden welke website pagina’s zijn bezocht en analyseren surfgedrag.

 

Notifia.io

 

IP adres, Surfgedrag, presenteren van visuele triggers of aanbiedingen

 

Linkedin Insight Tag

 

IP Adres, emailadres, Linkedin account, bijhouden welke Linkedinleden de website van veiligadverteren.nl Hebben Bezocht.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring (en het cookiebeleid)

 

Het is niet ondenkbaar dat deze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link naar uitspraak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 

Keer terug naar onze website.

>